راه حل strStr() LeetCode را پیاده سازی کنید

سطح دشواری ساده
اغلب در آمازون فیس بوک گوگل مایکروسافت یاهو
دشواری: آسان میکروب های جیبنمایش ها 26

بیان مسأله:

پیاده سازی strStr() راه حل LeetCode – پیاده سازی strStr().

دو رشته داده شده است needle و haystack، شاخص اولین وقوع را برمی گرداند needle in haystack، یا -1 if needle بخشی از نیست haystack.

شفاف سازی:

چه زمانی باید برگردیم needle خالی است رشته? این یک سوال عالی برای پرسیدن در طول مصاحبه است.

برای این مشکل، زمانی که 0 را برمی گردانیم needle یک رشته خالی است این با C سازگار است strstr() و جاوا indexOf().

Example 1:

Input: haystack = "hello", needle = "ll"
Output: 2
Example 2:

Input: haystack = "aaaaa", needle = "bba"
Output: -1

شرح:

روی هر ذغال در S (انباشته کاه) تکرار کنید و Fsize (بدون ذغال در سوزن) را برش دهید و بررسی کنید که آیا برابر است با F (سوزن). طبق دستورالعمل داده شده، ابتدا بررسی می کنیم که آیا سوزن خالی نیست، اگر سوزن خالی است پس برمی گردیم -1. اگر طول باشد، رشته خالی را با گرفتن طول آن بررسی می کنیم 0 یعنی رشته خالی است. دلیل طولانی شدن انبار کاه این است که بررسی کنیم که آیا سوزن پس رشته بزرگتر است انبار کاه، یعنی کل سوزن در پیدا نخواهد شد انبار کاه، as سوزن پس شخصیت بیشتری داشته باشد انبار کاه، اگر اینطور باشد، می توانیم به سادگی برگردیم -1,

ما مراحل زیر را دنبال خواهیم کرد -

1. طول را در نظر بگیرید needle as needleLength.

 1. اسکن کنید haystack از چپ به راست.
 2. بررسی کنید که آیا رشته های فرعی طول دارند needleLength در آن حضور دارند.

توجه:

 • if F.len() صفر است سپس 0 برگردانید
 • if F.len() > S.len() سپس -1 را برگردانید

راه حل strStr() LeetCode را پیاده سازی کنیدسنجاق

کد:

راه حل C++:

#define len length

class Solution {
public:
  int strStr(string S, string F) {
    int Fsize = F.len();
    if (Fsize == 0)
      return 0;
    
    if (Fsize > S.len())
      return -1;
    
    for (int i = 0; i < S.len(); i++)
    {
      if (S[i] == F[0] and i + Fsize - 1 < S.len() and S.substr(i, Fsize) == F)
          return i;
    }
    
    return -1;
  }
};

راه حل جاوا:

class Solution {
  public int strStr(String haystack, String needle) {

    if(haystack.contains(needle))
    {
      return haystack.indexOf(needle);
    }
    return -1;
  }
}

راه حل پایتون:

class Solution:
  def strStr(self, haystack: str, needle: str) -> int:
    return haystack.find(needle)

تجزیه و تحلیل پیچیدگی برای پیاده سازی strStr() راه حل LeetCode:

پیچیدگی زمان و مکان: O(n)

سوالات برتر مصاحبه

S.No سوال مصاحبه تعداد دفعات سوال شده
1حذف گره در لیست پیوندی مضاعف2887
2پالیندروم با استفاده از بازگشت2632
3برنامه جاوا برای یافتن تعداد گره های یک درخت باینری2545
4یک رشته را معکوس کنید بدون اینکه بر شخصیت های خاص تأثیر بگذارد2529
5یک گره از یک لیست پیوندی را در موقعیت مشخص حذف کنید2024
6مرتب سازی سریع1773
7قرار دادن گره ها در یک لیست پیوندی به صورت مرتب شده (صعودی ترتیب)1713
8از آرایه جفت عناصری را پیدا کنید که مجموع آنها برابر با عدد باشد1691
9عناصر را بر اساس فرکانس وقایع مرتب کنید1673
10یک برنامه بنویسید تا همه جایگزینی های یک رشته داده شده را چاپ کند1658
11حداقل فاصله بین دو عدد را در یک آرایه پیدا کنید1521
12یک لیست دارای پیوند مضاعف ایجاد کنید1484
13یک آرایه را معکوس کنید1466
14کوچکترین پنجره در یک رشته حاوی تمام کاراکترهای یک رشته دیگر1441
15به صورت بازگشتی همه موارد تکراری مجاور را حذف کنید1412
16سه برابر آن مقدار را به یک مقدار داده شده پیدا کنید1395
17تکرار اولین عنصر1387
18مجموع اعداد در رشته1368
19عدد زوج و فرد را به گونه ای مرتب کنید که پس از زوج فرد بیاید1358
20کوچکترین شماره مثبت موجود در یک آرایه مرتب نشده1327
21بررسی کنید که عناصر یک آرایه متوالی هستند یا خیر1294
22حلقه ای را در لیست پیوندی شناسایی کنید1274
23بزرگترین جمع زیر مجموعه آرایشی1265
24مرتب سازی سریع در لیست پیوند داده شده SIngly1261
25تمام ترکیبات احتمالی عناصر R را در یک آرایه مشخص با اندازه N چاپ کنید1253
26عملکرد بازگشتی برای جستجوی زیرشاخه1253
27زیر مجموعه با توجه به مجموع1250
28حداکثر تعداد تکرار را در آرایه پیدا کنید1208
29کوچکترین عناصر اول و دوم را پیدا کنید1157
30پیمایش سفارش سطح Binary Tree Level در جاوا1156
31بررسی کنید که دو لیست پیوند خورده یکسان هستند1145
32حداکثر جمع زیرمجموعه با استفاده از تقسیم و تسخیر1141
33کاراکترها را از رشته اول حذف کنید1116
34رهبران را در یک آرایه پیدا کنید1095
35مبادله گره ها در لیست پیوند داده شده1088
36تعداد دفعات مشاهده شده در فرد را در یک آرایه پیدا کنید1037
37دومین شخصیت متداول را پیدا کنید1036
38اعداد داده شده را ترتیب دهید تا بزرگترین شماره II را تشکیل دهد1028
39با توجه به یک رشته ، اولین شخصیت تکرار نشدنی خود را پیدا کنید1018
40Triplet را در یک آرایه با مبلغ معین پیدا کنید1004
41با توجه به یک آرایه مرتب شده و یک عدد x ، جفت آرایه ای را پیدا کنید که مجموع آن نزدیک به x باشد997
42برنامه ای برای بررسی اینکه آیا رشته ها چرخش یکدیگر هستند یا خیر993
43تعداد کل وقوع یک مورد معین در لیست پیوند داده شده991
44تمام کلمات ممکن را از رقم تلفن چاپ کنید977
45شماره گمشده را پیدا کنید968
46تنظیم مجدد اعداد مثبت و منفی به صورت جایگزین در آرایه954
47طولانی ترین زیر رشته Palindromic948
48گره های زوج و فرد را در یک لیست پیوندی تفکیک کنید939
49چاپ طولانی ترین دنباله مشترک928
50با استفاده از حداقل تعداد عملیات داده شده ، یک رشته را به رشته دیگر تبدیل کنید917
51اتحادیه و تقاطع دو لیست پیوند داده شده906
52بررسی کنید رشته مرتب شده می تواند یک palindrome را تشکیل دهد900
53ترتیب مجدد آرایه داده شده در حداکثر فرم حداقل879
54پیاده سازی تکراری مرتب سازی سریع871
55مثلث های احتمالی را بشمارید860
56درج مرتب سازی858
57ضرب دو ماتریس847
58تعداد سه گانه با مجموع کمتر از ارزش داده شده833
59سهام خرید فروش برای به حداکثر رساندن سود831
60بررسی کنید لیست پیوندی palindrome باشد830
61لیست پیوندی را بچرخانید829
62اتصال دو رشته808
63تعداد تعداد زیرلایه ها با K شخصیت مشخص800
64مسابقه طناب کشی799
65همه موارد کپی را در رشته ورودی چاپ کنید799
66نزدیکترین عنصر بزرگتر و کوچکتر را پیدا کنید788
67رشته معکوس بدون متغیر موقت779
68"b" و "ac" را از یک رشته مشخص حذف کنید772
69سه قلوهای فیثاغورث را از Array پیدا کنید772
70مشکل افراد مشهور772
71تمام عناصر معمول را در سه آرایه مرتب شده پیدا کنید766
72همه موارد کپی را در یک لیست پیوندی مرتب نشده حذف کنید742
73حداقل کاراکترها را حذف کنید تا دو رشته تبدیل به آناگرام شوند740
74زیر مجموعه ای را پیدا کنید که مجموع آن برابر با یک عدد داده شده X باشد739
75ردیف را با حداکثر تعداد 1 پیدا کنید739
76پیک عنصر را از یک آرایه پیدا کنید736
77اضافه شدن دو ماتریس731
78همه رشته های باینری را بدون 1 پی در پی تولید کنید728
79کوچکترین شماره گمشده را در یک آرایه مرتب شده پیدا کنید727
80پازل آرایه محصول725
81حداکثر مجموع عناصر غیر متوالی713
82پیاده سازی دو پشته در یک آرایه709
83رتبه لغت نامه رشته702
84بررسی کنید آیا دو ماتریس داده شده یکسان هستند693
85حداکثر محصول زیر مجموعه II690
86ضرب قبلی و بعدی684
87تفریق دو ماتریس678
88K آرایه های مرتب شده را ادغام کرده و خروجی مرتب شده را چاپ کنید671
89تمام صفرها را به انتهای آرایه داده شده منتقل کنید668
90یک رشته را در N قسمت مساوی تقسیم کنید667
91الگوریتم آنلاین برای بررسی Palindrome در یک جریان667
92حداقل تعداد را از توالی داده شده D و I فرم دهید666
93بررسی کنید که آیا دو رشته از یکدیگر اناگرام هستند یا خیر661
94ارقام تکراری را در یک شماره مشخص حذف کنید659
95با استفاده از پشته موقت پشته را مرتب کنید657
96حداکثر مجموع زیر مجموعه آرایه دایره ای652
97لیست پیوندی را مرتب کنید که به صورت متناوب صعودی و نزولی مرتب شده باشد647
98زیر مجموعه و دنباله640
99حداقل عنصر را در یک آرایه مرتب و مرتب پیدا کنید639
100در وهله اول آخرین عنصر Linked List را منتقل کنید637
101اولین تور دایره ای برای بازدید از تمام بنزهای بنزین635
102راه حل 3Sum Leetcode635
103تغییرات Palindrome یک رشته631
104مقایسه دو رشته (لیست پیوند داده شده)631
105حداکثر عنصر در یک آرایه که در حال افزایش است و سپس در حال کاهش است629
106بزرگترین زیرمجموعه با تعداد برابر 0 و 1627
107Palindromes در یک محدوده مشخص شده است625
108صاف کردن لیست پیوند داده شده624
109رمزگذاری طول را اجرا کنید620
110حداقل درج ها برای تشکیل کوتاهترین palindrome620
111بررسی پانگرام619
112عنصر اکثریت619
113همه جایگشت ها را با تکرار چاپ کنید617
114عناصر بیش از N / K بار در Array ظاهر می شوند612
115حداقل کاراکترهایی که برای ایجاد String Palindrome در جلو باید اضافه شوند612
116بیشترین تکرار کاراکتر در یک رشته609
117دو راه حل Leetcode607
118دنباله تکرار شده طول دو یا بیشتر607
119رشته را بچرخانید تا از نظر فرهنگ نویسی حداقل رشته را بدست آورید604
120لیست پیوندی را در موقعیت های جایگزین در لیست دیگری ادغام کنید597
121تنظیم مجدد لیست پیوند داده شده در محل597
122همه موارد تکراری را در یک لیست پیوندی مرتب شده حذف کنید597
123همه اناگرام ها را با توالی کلمات چاپ کنید595
124حداقل تعداد Merge Operations برای ساخت یک Array Palindrome595
125مرتب سازی مجدد یک آرایه با توجه به شاخص های داده شده583
126مشکل مرتب سازی پنکیک582
127انتقال یک ماتریس571
128ادغام فاصله های همپوشانی II570
129کوچکترین Palindrome پس از تعویض570
130کپی ها را از یک رشته حذف کنید568
131با حذف یا تنظیم مجدد شخصیت ها ، می توان طولانی ترین Palindrome را تشکیل داد568
132لیست پیوندی را با اشاره گر بعدی و تصادفی شبیه سازی کنید568
133فضاهای اضافی را از یک رشته حذف کنید566
134حذف Spaces از یک رشته با استفاده از stringstream564
135بررسی کنید که آیا یک رشته مشخص چرخش یک پالیندروم است561
136حداکثر مبلغ افزایش عواقب560
137اندازه زیر مجموعه با حداکثر جمع559
138مشکل پارتیشن556
139بررسی کنید آیا رشته ها K فاصله از هم فاصله دارند یا خیر550
140تمام رشته های باینری را از Given Pattern تولید کنید547
141آخرین اتفاق را حذف کنید546
142طول طولانی ترین زیر رشته معتبر543
143بررسی کنید که آیا دو رشته داده شده برای یکدیگر ایزومورفیک هستند یا خیر541
144صفرهایی را که باید تلنگر شوند پیدا کنید تا تعداد 1 پشت سرهم به حداکثر برسد539
145برنامه را برای تغییر همه کاراکترها در یک رشته تنظیم کنید533
146گره را در لیست پیوندهای مرتب شده قرار دهید533
147رشته داده شده از دو رشته دیگر عبور می کند یا نه527
148حداکثر اختلاف بین دو عنصر مانند عنصر بزرگتر بعد از کوچکتر است527
149طول چک کردن یک رشته برابر است با شماره پیوست شده در آخرین آن518
150حداقل مراحل برای بدست آوردن آرایه داده شده را بشمارید516
151بررسی کنید که آیا تمام ردیف های یک ماتریس به صورت چرخشی دایره ای از یکدیگر هستند514
152تعداد عناصر کوچکتر در سمت راست512
153با تفاوت داده شده جفت را پیدا کنید509
154طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از تقسیم و تسخیر509
155ادغام مرتب سازی بهتر از مرتب سازی سریع برای لیست های پیوندی506
156دو شماره نسخه را مقایسه کنید504
157تمام تقاطع های دو رشته داده شده را چاپ کنید502
158گره n ام لیست پیوندی را از انتها پیدا کنید501
1590 و 1 ها را در یک آرایه مرتب کنید499
160یک نقطه ثابت را در یک آرایه داده شده پیدا کنید498
161چاپ معکوس رشته (بازگشت)498
162میانه دو آرایه مرتب شده LeetCode Solution497
163مرتب سازی مجدد آرایه با استفاده از نمایه های داده شده495
164معکوس کلمات در یک رشته داده شده494
165ادغام دو لیست پیوندی مرتب شده به گونه ای که لیست ادغام شده به ترتیب معکوس باشد487
166زیر مجموعه طول مشخص شده را با حداقل میانگین پیدا کنید486
167تقسیم لیست پیوندی با استفاده از گره های جایگزین485
168همه پارتیشن های Palindromic یک رشته را چاپ کنید479
169رشته ای با طول فرد را در قالب 'X' چاپ کنید478
170با استفاده از جستجوی دودویی در آرایه مرتب شده ، عنصر را پیدا کنید469
171زیرمجموعه K طول حداکثر را پیدا کنید468
172Kth Node را از ابتدا با Kth Node از End عوض کنید466
173کپی ها را در یک آرایه به کارآمدترین روش پیدا کنید464
174کوتاهترین مسئله ابرسترینگ459
175بررسی کنید آیا String از ترتیب شخصیت ها توسط یک الگو پیروی می کند یا خیر457
176چاپ تمام پارتیشن های palindromic457
177حداکثر طول جفت های زنجیره ای451
178یک رشته را بر اساس یک رشته دیگر مرتب کنید450
179یک لیست پیوندی چند سطحی را صاف کنید447
180مرتب سازی آرایه مرتب K443
181برنامه اضافه کردن دو رقم باینری438
182سزار رمز434
183تمام جملاتی را که می توان از لیست لیست کلمات تشکیل داد به صورت بازگشتی چاپ کنید434
184یک نتیجه مرتب شده از اندازه 3 پیدا کنید430
185طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از جستجوی دودویی II429
186طولانی ترین دهانه با همان جمع در دو آرایه باینری II429
187برگرداندن لیست پیوندی در گروه ها429
188دو عدد با وقایع فرد را در یک آرایه مرتب نشده پیدا کنید428
189Kth غیر تکراری شخصیت426
190برگرداندن لیست پیوندی منفرد (تکراری / غیر بازگشتی)424
191بررسی کنید آیا با حذف بازگشتی رشته زیر رشته ، آیا رشته می تواند خالی شود یا خیر421
192طولانی ترین کلمه پیشوند مشترک توسط Word Matching416
193تنظیم مجدد لیست پیوندی در Zig-Zag412
194تصویر را 90 درجه بچرخانید410
195مرتب سازی پنکیک409
196جایگزینی های یک رشته داده شده با استفاده از STL408
197رشته برگشت پذیر کامل408
198ادغام دو آرایه مرتب شده407
199اولین کاراکتر تکراری را در یک رشته پیدا کنید406
2001 و 2 مکمل عدد باینری402
201حداکثر کاراکتر موجود در یک رشته402
202افزایش پیامدهای طول سه با حداکثر محصول399
203مواردی را که حاوی تمام نویسه های یک کلمه داده شده است لیست کنید397
204نقطه ای را پیدا کنید که یک عملکرد افزایش یکنواخت بار اول مثبت شود396
205چهار عنصری که جمع می شوند392
206لیست پیوندی را با 0 ، 1 و 2 مرتب کنید390
207طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از شخصیت با تطبیق کاراکتر390
208از دو لیست مرتب شده پیوندی دارای برخی از گره های مشترک ، یک لیست پیوندی حداکثر مجموع را بسازید389
209تعداد وقایع موجود در یک آرایه مرتب شده را بشمارید386
210پرانتز معتبر راه حل LeetCode386
211رشته Palindrome (شماره)386
212N گره ها را بعد از M حذف کنید382
213حداقل کاراکترهایی که باید حذف شوند تا یک رشته باینری جایگزین شود381
214تعداد زیر رشته ها380
215رشته ای را تقسیم کنید378
216پیاده سازی بازگشتی atoi ()377
217مرتب سازی آرایه رشته ها375
218چاپ کوتاهترین مسیر برای چاپ رشته در صفحه371
219رشته ای را که تکرار زیر رشته طول K است ، تبدیل کنید371
220کاراکتر N در رشته اعشاری بهم پیوسته368
221بررسی کنید آیا لیست پیوندی از رشته ها Palindrome را تشکیل می دهد367
222حداکثر راه حل کد زیر مجموعه366
223تبدیل string1 به string2 در یک ویرایش364
224با استفاده از Stack یک رشته را معکوس کنید362
225همه عناصر متمایز آرایه را چاپ کنید362
226تعداد کلمات را بشمارید362
227یک لیست پیوند داده شده را به صورت بازگشتی معکوس کنید361
228تطبیق شخصیت وحشی361
229اولین عدد تکرار را در یک آرایه داده شده پیدا کنید360
230ضرب ماتریس زنجیره ای با استفاده از برنامه نویسی پویا360
231کوچک به بزرگ356
232آیا می توانیم لیست پیوند داده شده را در کمتر از زمان O (n) معکوس کنیم؟353
233لیست باینری درخت به دوبار مرتبط است350
234مرتب سازی عناصر بر اساس فرکانس II349
235طولانی ترین پیامد مشترک با جایگزینی ها348
236عنصر گمشده را از یک آرایه تکراری پیدا کنید346
237چهار رشته متمایز را تقسیم کنید344
238ادغام دو آرایه مرتب شده343
239راه حل رومی به عدد صحیح Leetcode340
240همه عناصر منفی را به یک طرف آرایه منتقل کنید339
241وسط لیست پیوندی را پیدا کنید339
242جفتها را در همان فاصله حروف الفبای انگلیسی بشمارید338
243ماتریس توپلیتز335
244مشکل ملکه N332
245جایگزینی Palindrome330
246راه حل کد جستجو327
247عنصر بزرگتر بعدی در یک آرایه326
248حل سودوکو325
249اولین عنصر غیر تکراری322
250همه جفت ها را با یک تفاوت مشخص پیدا کنید320
251با جمع بندی شده جفت ها را بشمارید319
252تمام روشهای ممکن برای شکستن یک رشته را به صورت براکت چاپ کنید318
253بیت های معکوس318
254جستجوی گره در یک درخت جستجوی دودویی318
255اعداد فیبوناچی317
256حل تعداد جزایر LeetCode317
257رشته (نشان دهنده یک عدد صحیح) برای ارزش گذاری است317
258Node Node را پیدا کنید317
259الگوی Substring تکرار شده315
260انواع درخت باینری314
261یک رشته را معکوس کنید314
262تغییر جنسیت یک رشته داده شده314
263سه گانه از سه لیست پیوند داده شده با جمع داده شده313
264یک لیست پیوندی را معکوس کنید312
265آرایه ای از رشته ها را مرتب کنید312
266چگونه می توان k stacks را در یک آرایه منفرد پیاده سازی کرد؟311
267یک درخت را حذف کنید311
268مین پشته311
269مکررترین عنصر در یک آرایه310
270تعداد رشته های فرعی که به صورت بازگشتی به 9 عدد اضافه می شوند310
271اتاق های جلسه II راه حل LeetCode309
272یک گره را در شرایط داده شده حذف کنید309
273طولانی ترین راه حل LeetCode زیر رشته پالیندرومیک308
274برنامه سکانس فاخته307
275الگوریتم Dijkstra305
276فاصله ها را از یک رشته حذف کنید304
277طولانی ترین افزونه مشترک302
278حداکثر پشته301
279راه حل House Robber Leetcode301
280درخت باینری301
281کلمه جستجو295
282زیر مجموعه Leetcode295
283تکنیک پنجره کشویی294
284بهترین زمان برای خرید و فروش Stock II Leetcode Solution293
285یک آرایه مشخص را مرتب کنید292
286نقاط میانی را در یک لیست پیوندی از بخشهای خط حذف کنید292
287حداکثر اختلاف بین ارتفاعات را به حداقل برسانید290
288تعداد 1 بیت290
289الگوریتم KMP290
290ارزیابی بیان289
291شخصیت دوم ، مکرر را پیدا کنید289
292به علاوه یک راه حل کد288
293جستجو درج موقعیت راه حل کد287
294جفت مقادیر منفی مثبت در یک آرایه286
295ارزیابی بیان Postfix286
296محلول ترکیبی از مجموع Leetcode286
297معکوس کلمات در یک رشته285
298راه حل کد پشته Min Stack280
299صفرهای ماتریس را تنظیم کنید279
300الگوریتم رابین کارپ279
301راه حل معتبر Leetcode Palindrome279
302زیربار با مجموع 0279
303رشته Backspace مقایسه کنید278
304عناصر مشترک در تمام ردیف های یک ماتریس داده شده276
305مرتب سازی پیوند داده شده که بر اساس مقادیر مطلق مرتب شده است275
306لیست پیوندی را با اشاره گر بعدی و تصادفی شبیه سازی کنید (Hashing)272
307محلول آرایه های مرتب شده را ادغام کنید272
308Sqrt (x) راه حل کد271
309تغییر صف271
310عنصر میانی پشته را حذف کنید270
311تعداد بالای K (یا بیشترین تعداد) را در یک جریان پیدا کنید270
312حاوی کپی است270
313پیاده سازی Deque با استفاده از لیست پیوندی دوگانه270
314برج هانوی269
315اعداد فرد را در یک محلول کد کد محدوده بشمارید268
316زیرآرایه ها را با تعداد برابر 1 و 0 بشمارید268
317فشرده سازی رشته267
318محصول آرایه به جز خود266
319جمع ترکیبی266
320تقاطع محلول Leetcode دو آرایه II266
321حاوی راه حل کد Leetcode Duplicate II است265
322چگونه لیست پیوندی را حذف کنیم265
323مثلث پاسکال Leetcode265
324الگوریتم های جایگزینی صفحه در سیستم عامل ها265
325تعداد جفت های شاخص با عناصر مساوی در یک آرایه265
326واژگان فردی را معکوس کنید265
327حداقل سوآپ مورد نیاز برای جمع کردن تمام عناصر کمتر از یا برابر k با هم جمع می شوند264
328اعداد زوج و فرد را تفکیک کنید263
329جمع عناصر تکرار نشدنی (مجزا) را در یک آرایه پیدا کنید262
330راه حل Leetcode تک شماره262
331دومین کلمه تکرار شده در یک دنباله262
332کلمات را با همان مجموعه کاراکترها گروه بندی کنید262
333زیر آرایه ها را با عناصر متمایز کاملاً مشابه آرایه اصلی بشمارید261
334صحیح به راه حل Leetcode رومی261
335جمع حداقل و حداکثر عناصر تمام زیرشاخه های اندازه k260
336تبدیل Postfix به Infix260
337با توجه به دو آرایه مرتب نشده همه جفت هایی را که مجموع آنها x است پیدا کنید260
338کوچکترین زیرآرایه با تعداد مجزا k260
339الگوریتم بلمن فورد260
340حداقل مقدار مثبت گام به گام مثبت حل محلول کد259
341مرتب سازی آرایه با استفاده از Stacks259
342عناصر را بر اساس فرکانس مرتب کنید259
343جایگزینی بعدی259
344ارزیابی بیان حسابی258
345کوچکترین عنصر K در ماتریس مرتب شده258
346کلمات متداول برتر K256
347الگوریتم پوسته محدب256
348اولین عنصر k یک بار در یک آرایه رخ می دهد256
349راه حل کد دودویی را اضافه کنید256
350Binary Tree را از داده های Inorder و Preorder Traversals تهیه کنید255
351حداقل عملکرد برای آرایه برابر بودن همه عناصر255
352حداکثر تعداد راه حل های کد Leetcon255
353پشته ای را طراحی کنید که از getMin () در O (1) زمان و O (1) فضای اضافی پشتیبانی کند254
354طولانی ترین راه حل Leetcode پیشوند رایج254
355Pow (x ، n) راه حل کد253
356رشته تقلا253
357راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته بدون کاراکترهای تکراری253
358Paledrome Linked Linked Leetcode Solution252
359شماره ویژه252
360اکثر عناصر راه حل کد250
361معکوس کردن عناصر K اول صف250
362بخش را ارزیابی کنید250
363الگوریتم Kruskal250
364عدد صحیح خوش شانس را در یک راه حل کد آرایه پیدا کنید250
365هنگامی که عناصر محدود به یک محدوده نیستند ، کپی ها را در یک آرایه مشخص پیدا کنید250
366بررسی کنید که آیا دو آرایه برابر هستند یا نه250
367راه حل های جایگزین Leetcode248
368در حال اجرا از مجموع 1d حلال کد آرایه248
369سومین راه حل کد حداکثر شماره247
370حداکثر اختلاف ممکن از دو زیر مجموعه یک آرایه247
371Fizz Buzz Leetcode245
372حداکثر فاصله بین دو مورد از عناصر مشابه در آرایه245
373کوچکترین عنصر دقیقاً K بار تکرار شد245
374حل LeetCode ماتریس مارپیچی245
375کدگذاری هافمن245
376حداقل مجموع مسیر245
377تعداد راه حل های کد جفت خوب244
378اولین عنصر تکرار شده را در آرایه ای از اعداد صحیح پیدا کنید244
379راه حل شهر قاضی Leetcode را پیدا کنید244
380حداکثر زیر مجموعه244
381آنامرهای گروهی244
382تبدیل پیشوند به اینفیکس244
383میدان حداکثر244
384Range Sum Query 2D – Immutable Leetcode Solution243
385معکوس کردن یک عدد با استفاده از پشته243
386اعدادی با تعداد زوج را پیدا کنید243
387نزدیکترین شماره Palindrome را پیدا کنید243
388تبدیل رشته به Int243
389حداقل مراحل برای رسیدن به هدف توسط یک شوالیه242
390تعویض گره ها در Pairs Leetcode Solutions242
391سeriesالات زیر رشته Palindrome242
392فرکانس تجمعی شمارش هر عنصر در یک آرایه مرتب نشده241
393حداقل تفاوت مطلق راه حل کد241
394راه حل های کد Leet را بشمارید241
395سه آرایه تکرار شده را پیدا کنید241
396مرتب سازی با استفاده از عملکرد هش پیش پا افتاده241
397مسیرهای منحصر به فرد241
398تبدیل زیگزاگ240
399تک شماره240
400پیدا کردن همه اعداد ناپدید شده در یک راه حل کد کد آرایه240
401حداقل تعداد عناصر را حذف کنید به طوری که هیچ عنصر مشترکی در هر دو آرایه وجود نداشته باشد239
402همه زیرشماره ها را با 0 جمع کنید239
403تعداد کارمندان را در زیر هر کارمند پیدا کنید239
404بررسی کنید آیا آرایه شامل اعداد صحیح مجاور با موارد تکراری مجاز است238
405محلول Leetcode مثلث II Pascal238
406آرایه را با افزایش محلول کد کد فرکانس مرتب کنید238
407Stack و Queue را با استفاده از Deque پیاده سازی کنید238
408عبارت حاوی براکت اضافی است یا نه238
409وز وز238
410جایگشت های کد Leet237
411چگونه Stack را با استفاده از صف اولویت یا Heap پیاده سازی کنیم؟237
412تفاوت بین بالاترین و کمترین فرکانسهای یک آرایه237
413قدرت دو راه حل کد237
414نمودار دو طرفه237
415زیرشاخه ها را با تعداد برابر 0 ، 1 و 2 بشمارید237
416همه عناصر متمایز آرایه داده شده را به صورت عدد صحیح چاپ کنید237
417راه حل Leetcode شماره گمشده236
418طول بزرگترین زیر مجموعه با عناصر مجاور236
419زیر مجموعه ای برابر k236
420نامه تغییر حالت236
421ماتریس قطر مورب محلول کد236
422ادغام دو لیست مرتب شده Leetcode Solutions235
423راه حل های منحصر به فرد Leetcode235
424رمزگشایی رشته235
425پیاده سازی حافظه پنهان LRU235
426الگوریتم Prim235
427با استفاده از بازگشت ، پشته را مرتب کنید235
428مسئله جمع زیرمجموعه235
429عدد صحیح را با تعداد راه حل کد بیت 1 بیتی مرتب کنید235
430راه حل House Robber II Leetcode234
431حداکثر عمق محلول کد باینری درخت234
432زیرآرایه ها با عناصر مشخص233
433عناصر مکرر برتر K233
434راه حل کد شماره مبارک233
435عدد صحیح معکوس233
436متوسط ​​را از جریان داده پیدا کنید233
437شماره نهم کاتالان232
438همه جفت ها (a ، b) را در یک آرایه پیدا کنید به طوری که a٪ b = k232
439جستجو در حل حل کد کد آرایه مرتب شده232
440متوسط ​​حقوق به استثنای راه حل کد حداقل و حداکثر حقوق231
441برنده بازی Tic Tac Toe بازی Leetcode Solution باشید231
442جفت ها را از دو لیست پیوند خورده که مجموع آنها برابر با یک مقدار مشخص است ، بشمارید231
443Coin Change 2 Leetcode Solution231
444حداکثر آنهایی که پشت سر هم حل شده است230
445راه حل LeetCode آرایه یکنواخت230
446با محصول داده شده جفت شوید230
447ظرفیت حمل بسته در ظرف D روز راه حل کد229
448عناصری را پیدا کنید که در آرایه اول وجود داشته باشند و در دوم وجود نداشته باشند229
449N و محلول دو برابر آن را بررسی کنید229
450چند عدد از حل شماره کد فعلی کوچکتر هستند229
451شماره تکراری را پیدا کنید228
452یک رشته را معکوس کنید228
453رشته پرانتز معتبر228
454عدد صحیح کلمات انگلیسی228
455با استفاده از بازگشت یک پشته را معکوس کنید228
456راه حل Difference Leetcode را پیدا کنید228
457تقاطع دو آرایه228
458فاصله را ویرایش کنید228
459هر یک از چندین عنصر تکرار را در آرایه فقط خواندنی پیدا کنید227
460صف اولویت با استفاده از لیست پیوندی منفرد227
461حداقل را در آرایه مرتب شده مرتب پیدا کنید227
462عناصر متمایز مشترک در همه ردیف های ماتریس را پیدا کنید227
463طولانی ترین زیرشیروانی که بیش از K عناصر مشخص ندارد227
464فهرست براکت بستن برای یک براکت باز شده را در یک عبارت پیدا کنید227
465الگوریتم فلوید وارشال227
466جمع سابرای برابر با K LeetCode است227
467به دام انداختن راه حل لیتکد آب باران227
468راه حل کد Leet برای شخصیت های مشترک پیدا کنید227
469محصول و مجموع ارقام یک راه حل عدد صحیح را کم کنید227
470حل LeetCode عدد فیبوناچی227
471بشمار و بگو227
472چهار عنصر را پیدا کنید که در یک مقدار معین جمع می شوند (Hashmap)226
473توجیه متن راه حل LeetCode226
474راه حل Leetcode مجموع محدوده های زیرآری226
475واکه های معکوس یک حلقه کد رشته ای226
476بهترین زمان برای خرید و فروش Stock III Leetcode Solution225
477بررسی کنید که آیا یک آرایه داده شده دارای عناصر تکراری در فاصله k از یکدیگر است225
478طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از Trie225
479یک رشته باینری را به صورت وقایع متناوب x و y مرتب کنید225
480موارد تکراری را از Solution Leetcode Array مرتب شده حذف کنید224
481مجموع هدف224
482ضعیف ترین ردیف های K در یک راه حل کد ماتریسی224
483بزرگترین عنصر Kth در Array Leetcode Solutions224
484راه حل کد Leetcode سیستم پارکینگ را طراحی کنید224
485رشته ای را با کاراکترهایی که تعداد عجیب و غریب دارند راه حل کد ایجاد کنید224
486جامپ بازی Leetcode Solution224
487الگوریتم MiniMax223
488مشکل دهانه سهام223
489پرانتزهای متعادل را در یک عبارت بررسی کنید223
490پیدا کردن زیر مجموعه با جمع داده شده (دسته های منفی)223
491عناصر از دست رفته محدوده را پیدا کنید222
492بزرگترین جمع زیر مجموعه آرایشی222
493پیشوند به تبدیل پسوند222
494یک گره را از لیست پیوندی بدون اشاره گر هد حذف کنید222
495برج تکراری هانوی222
496کوتاهترین Palindrome222
497رشته ها را با حل راه حل کد ضرب کنید222
498تعداد سه قلوها را با محصول برابر با تعداد داده شده بشمارید221
499زیرمجموعه با پیوند کلیه کلمات221
500نمای بالایی از درخت باینری220
501مسیریابی تکرار شونده یک درخت دودویی220
502طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از مرتب سازی220
503Word Ladder راه حل LeetCode220
504مرتب سازی یک صف بدون فضای اضافی220
505راه حل کد کد رشته را به هم بزنید220
506صف اولویت در ++ C220
507درجه یک آرایه220
508سودوکو معتبر220
509Array Leetcode Solution را مرتب کنید220
510عنصر متمایز K-th در یک آرایه220
511Stack را با استفاده از Queues پیاده سازی کنید219
512ظرف با بیشترین آب219
513Minimum Knight Moves راه حل LeetCode219
514کمترین راه حل کد کد219
515باز گشت219
516راه حل متعادل باینری درخت219
517تعداد مراحل برای کاهش تعداد به صفر راه حل کد219
518سیل پر LeetCode219
519شاخص قله در یک آرایه کوهستانی219
520راه حل بعدی Greater Element I Leetcode218
521بهترین زمان برای خرید و فروش سهام راه حل LeetCode218
522کودکان با بیشترین تعداد آب نبات راه حل کد218
523عنصر فرکانس بزرگتر بعدی218
524حداکثر منطقه جزیره218
525راه حل شماره کد ستون ورق اکسل218
526یک پشته را با استفاده از تک صف پیاده سازی کنید218
527ادغام دو لیست پیوندی مرتب شده218
528فاصله چکش217
529حداکثر مستطیل جمع در یک ماتریس 2 بعدی217
530تبدیل پسوند به پیشوند217
531راه حل Leetcode را بشمار و بگو217
532حداقل حذف عملیات برای ایجاد یکسان بودن همه عناصر آرایه217
533اعداد داده شده را ترتیب دهید تا بیشترین تعداد را تشکیل دهد217
534اولین و آخرین موقعیت عنصر را در محلول آرایه مرتب شده پیدا کنید217
535Move Zeroes LeetCode Solution217
536طولانی ترین پیامد مشترک217
537مجموع برگهای چپ راه حلهای کد217
538آرایه را به حالت Zig-Zag تبدیل کنید217
539الحاق راه حل آرایه LeetCode217
540راه حل کدهای جواهرات و سنگها217
541عنصر تکراری را پیدا کنید217
542کلمات معکوس در یک راه حل LeetCode رشته III217
543کوچکترین زیرشاخه با تمام وقایع یک عنصر مکرر217
544مجموع کل جمع زیرآرایه منحصر به فرد را برای یک آرایه معین پیدا کنید216
545لیست پیوندی چرخه دوم راه حل LeetCode216
546چگونه بررسی کنیم که دو مجموعه داده شده از هم جدا نیستند؟216
547آرایه را به Permutation اعداد از 1 به N تغییر دهید216
548بزرگترین عنصر Kth در یک راه حل کد عبور جریان215
549یک آرایه را مرتب کنید215
550با استفاده از BFS تعداد گره ها را در یک سطح مشخص در یک درخت بشمارید215
551بررسی کنید آیا می توان یک صف را با استفاده از پشته به یک صف دیگر طبقه بندی کرد215
552حداقل حرکت به عناصر آرایه برابر با راه حل کد215
553مشکل معدن طلا214
554Anagrams معتبر214
555بزرگترین راه حل مثلث محیط مثلث محیط214
556راه حل کد کد شماره N-th Tribonacci214
557راه حل LeetCode تبدیل زیگزاگ214
558تعداد چندین گروه از عناصر آرایه که با اولین اتفاق مرتب شده اند214
559آرایه مجاور Leetcode213
560یک BST معمولی را به BST متعادل تبدیل کنید213
561ادغام فاصله های همپوشانی213
562رشته های ایزومورفیک محلول کد کد213
563تعداد N عدد صحیح منحصر به فرد را تا Solution Leetcode Solution پیدا کنید212
564حداقل تعداد زیرمجموعه ها با عناصر مجزا212
565غربال اراتوستن212
566حذف Node در یک راه حل Leetcode لیست پیوندی212
567راه حل کد کد عنوان ستون اکسل212
568آیا راه حل کد رمزگذاری است212
569حداقل معکوس براکت212
570دامنه های خلاصه راه حل کد211
571حداکثر فاصله در آرایه211
572آخرین وزن سنگ211
573حداقل هزینه برای استخدام کارگران K211
574عدد صحیح رومی211
575ببینید آیا عبارات دارای پرانتز تکراری هستند یا خیر211
576کوکو خوردن محلول Leetcode موز210
577کوچکترین پایگاه خوب210
578مسئله صفحه کلید عددی موبایل210
579الگوی کلمه210
580حداکثر مجموع مسیر در یک مثلث210
581طول آخرین کلمه راه حل کد209
5823Sum نزدیکترین راه حل LeetCode209
583حداکثر اختلاف بین شاخص های اول و آخر یک عنصر در آرایه209
584راه حل LeetCode کوتاه ترین مسیر در یک شبکه با حذف موانع209
585بهترین زمان برای خرید و فروش سهام209
586پیاده سازی Deque با استفاده از آرایه دایره ای209
587جمع غیر همپوشانی دو مجموعه209
588طولانی ترین عواقب فزاینده209
589ساخت آرایه از جایگشت Leetcode Solution209
590ترکیبات راه حل کد208
591حداکثر تعداد وقوع یک راه حل Leetcode زیر رشته ای208
592راه حل Leetcode تعداد استان ها208
593آب نبات را به افراد راه حل کد Leetcode توزیع کنید208
594کلماتی را که می توانند توسط کاراکترها حل شده کد راه حل پیدا کنند208
595محلول مرتب سازی نسبی آرایه208
596قورباغه پرش Leetcode راه حل208
597رمزگشایی راه ها208
598حذف کلمات مشابه متوالی در یک دنباله208
599راه حل کد محیط جزیره207
600مرتب سازی کاراکترها بر اساس فرکانس راه حل LeetCode207
601اولین عدد صحیح منفی در هر پنجره با اندازه k207
60201 ماتریس راه حل LeetCode207
603به دام انداختن راه حل آب باران LeetCode207
604تمام موارد رخداد یک راه حل زیر رشته ای LeetCode را حذف کنید207
605روش تکراری برای یافتن ارتفاع درخت دوتایی207
606حداقل عملیات برای تبدیل X به Y207
607چرخش تصویر LeetCode Solution207
608LRU Cache Solution LeetCode206
609مجموع f (a [i] ، a [j]) بیش از همه جفت ها در یک آرایه از n عدد صحیح206
610حذف عناصر لیست پیوندی راه حل کد206
611مسئله کوله پشتی205
612حداقل تعداد عناصر مشخص پس از حذف m مورد205
613GCD از دو عدد205
614حداقل اختلاف را بین هر دو عنصر پیدا کنید205
615بدون استفاده از فضای اضافی در O (n) یک پشته را معکوس کنید205
616حداکثر تعداد شکلات هایی که به طور مساوی بین دانشجویان k توزیع می شود205
617حداقل درج برای تشکیل یک پالیندروم با تغییر مکانهای مجاز205
618مرتب سازی حباب با استفاده از دو پشته204
619تمام دنباله های دارای محصول کمتر از K را بشمارید204
620چرخش لیست راه حل کد204
621عملیات XOR در یک راه حل کد آرایه204
622اختصاص دادن کوکی به راه حل کد204
623کوچکترین مقدار صحیح مثبت را پیدا کنید که به عنوان مجموع زیرمجموعه های یک آرایه داده شده نمایش داده نشود204
624محلول Leetcode Interval را وارد کنید203
625چگونه پشته Mergable ایجاد کنیم؟203
626درختان جستجوی دودویی منحصر به فرد203
627یک آرایه را به شکل کاهش یافته تبدیل کنید203
628ردیابی حداکثر عنصر فعلی در پشته203
629رشته های ایزومورفیک203
630رشته را دوباره سازماندهی کنید203
631جایگشت در حل رشته لیتکد203
632K شکافهای خالی202
633بزرگترین d را در آرایه پیدا کنید به طوری که a + b + c = d202
634راه حل LeetCode شماره تکراری را پیدا کنید202
635طولانی ترین مسیر افزایش در راه حل LeetCode ماتریس202
636حداقل تعداد را از توالی داده شده تشکیل دهید202
637آرایه مرتب شده را به راه حل کد کد درخت جستجوی باینری تبدیل کنید202
638بازی سنگی LeetCode202
639فاصله بین ایستگاه های اتوبوس راه حل کد201
640تعریف راه حل آدرس Leetcode آدرس IP201
641همان Tree LeetCode Solution201
642زمان آزاد کارمند راه حل LeetCode201
643بزرگترین زیر مجموعه با تعداد برابر 0 و 1201
644برنامه های جستجوی اولین عرض و اولین جستجو در عمق201
645با بهترین محصول در Array جفت شوید201
646گره های خوب را در راه حل کد باینری درخت بشمارید200
647مجوز قالب بندی راه حل کد کد200
648گره را با حداقل مقدار در یک درخت جستجوی دودویی پیدا کنید200
649اولین کاراکتر منحصر به فرد در یک راه حل رشته ای LeetCode200
650راه حل LeetCode برای متعادل کردن حساب بهینه200
651مشکل بسته بندی کلمات199
652ترکیب حروف یک شماره تلفن199
653ادغام دو درخت جستجوی دودویی متعادل199
654براکت های چاپ در مسئله ضرب زنجیره ماتریس199
655یک عدد را به حل عددی هگزادسیمال تبدیل کنید199
656مشکل تغییر سکه199
657حداکثر اعداد متوالی موجود در یک آرایه199
658پالیندروم معتبر199
659حداقل عمق محلول کد باینری درخت199
660عناصر را با بزرگترین عنصر در محلول Leetcode سمت راست جایگزین کنید198
661جفتهایی را با مجموع داده شده پیدا کنید که عناصر جفت در ردیفهای مختلف باشند198
662Robot Room Cleaner Solution Leetcode198
663طولانی ترین دهانه با همان مجموع در دو آرایه باینری198
664مقدار فاصله بین دو آرایه را با راه حل کد پیدا کنید197
665اعدادی با فرکانس اول بزرگتر یا برابر k197
666الگوریتم حصار نقاشی197
667K شکافهای خالی LeetCode197
668Kth گمشده شماره حل مثبت کد مثبت197
669حداقل تعداد مراحل برای ساخت دو رشته Anagram Leetcode Solutions197
670چرخاندن یک راه حل تصویر LeetCode197
671دزد خانه197
672مرتب سازی آرایه بر اساس راه حل LeetCode برابری197
673بررسی کنید آیا یک راه حل کد مستقیم است197
674راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته با حداکثر K کاراکتر متمایز197
675رشته به عدد صحیح (atoi) راه حل LeetCode196
676فاصله نزدیکترین سلول با 1 در ماتریس باینری196
677حل LeetCode عدد استروبوگراماتیک196
678چهار چهار آرایه مرتب شده را که مجموع آنها برابر با مقدار داده شده x است ، چهار برابر کنید196
679حداکثر محصول دو عنصر در محلول کد کد آرایه196
680میانگین متحرک از راه حل Leetcode جریان داده196
681نمونه گیری از مخزن196
682k-th عنصر گمشده در افزایش توالی که در یک توالی خاص وجود ندارد196
683برچسب های پارتیشن LeetCode Solution196
6840 ها و 1 ها را در یک آرایه تفکیک کنید196
685تعداد حلقه های تاس با محلول LeetCode مجموع هدف196
686کاهش ظروف راه حل LeetCode196
687اعداد فیبوناچی را به ترتیب معکوس چاپ کنید195
688راه حل معتبر Palindrome II Leetcode195
689قدرت چهار راه حل کد195
690راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته با حداقل K نویسه تکرار شونده195
691تمام آرایه های مرتب شده را از عناصر جایگزین دو آرایه مرتب شده تولید کنید195
692فشرده سازی رشته راه حل LeetCode195
693آرایه پارتیشن به سه قسمت با محلول کد Leetc با مقدار برابر194
694تنها حروف معکوس راه حل LeetCode194
695شخصیت منحصر به فرد را در یک رشته پیدا کنید194
696مبانی برنامه نویسی پویا194
697مجموع حداکثر سطح را در Binary Tree پیدا کنید194
698راه حل LeetCode برگ های درخت دودویی را پیدا کنید194
699نمایشگرهای شمارش عناصر آرایه با مقادیر در دامنه داده شده194
700بهترین زمان خرید و فروش سهام با Cooldown Leetcode Solution193
701ببینید آیا یک آرایه زیر مجموعه آرایه دیگری است یا خیر193
702راه حل LeetCode مجموع حداکثر مسیر درخت باینری193
703مرتب سازی مجدد آرایه به ترتیب - کوچکترین ، بزرگترین ، دومین کوچکترین ، دومین بزرگترین193
704مجموع تمام زیرآرایه های زیر عجیب و غریب راه حل کد193
705راه حل LeetCode مارها و پله ها193
706افزایش محلول کد کد رشته ای193
707بزرگترین مضرب 3 را پیدا کنید193
708عناصری که باید اضافه شوند تا همه عناصر محدوده در آرایه وجود داشته باشند192
709پشته مبتنی بر آرایه قابل رشد192
710جایگزینی های پشته (بررسی کنید آیا آرایه جایگزینی پشته های دیگر است)192
711مرتب کردن بر اساس دسته بندی192
712براکت ها را از یک رشته جبری که شامل عملگرهای + و - هستند بردارید192
713حذف پرانتز نامعتبر راه حل Leetcode192
714برای حل حروف کوچک192
715پس از هر پرس و جو برای جایگزینی نویسه ، Palindrome را بررسی کنید192
716کوچکترین مقسوم علیه را که دارای یک راه حل کد آستانه است ، پیدا کنید192
717راه حل Unique Paths II Leetcode192
718بررسی کنید آیا آرایه های دو رشته ای برابر با محلول کد کد هستند192
719مسیر با حداکثر حداقل مقدار راه حل LeetCode192
720راه حل معتبر Perfect Square Leetcode191
721Binar Tree مرتبه زیگزاگ سفارش پیمایش191
722راه حل LeetCode فاصله را ویرایش کنید191
723راه حل صفحه کلید Leetcode191
724آرایه را با افزایش محلول کد کد فرکانس مرتب کنید191
725حداکثر تعداد سکه هایی که می توانید راه حل Leetcode دریافت کنید191
726سوئیچ لامپ راه حل LeetCode191
727Inorder جانشین گره در Binary Tree191
728جمع کردن اشاره گرهای راست بعدی در هر گره191
729اعداد خوش شانس در یک راه حل کد ماتریس191
730حداکثر عمق پرانتز تو در تو را پیدا کنید191
731BFS در مقابل DFS برای درخت باینری190
732دنباله جایگشت راه حل LeetCode190
733راه حل LeetCode ماشین مسابقه190
734پایه 7 راه حل کد190
735حداقل هزینه برای بلیط راه حل Leetcode190
736راه حل LeetCode آرایه مرتب شده را ادغام کنید190
737مقایسه رشته ای حاوی کارتهای وحشی190
738درخت جستجوی دودویی را بازیابی کنید190
739ادغام دو درخت باینری راه حل LeetCode190
740شماره معتبر190
741راه حل بدون کاهش آرایه LeetCode190
742راه حل کد زشت شماره زشت190
743زیر مجموعه کد Leetcode190
744برگرداندن صف با استفاده از بازگشت190
745اکثر عناصر II راه حل کد190
746راه حل کدگذاری صفر دنباله Factorial190
747گره Nth را از انتهای لیست پیوند داده شده حذف کنید190
748راه حل LeetCode Traversal Level Order Tree Binary Tree Zigzag190
749تعداد NGE ها به سمت راست190
750تغییر شکل رشته ای را انجام دهید189
751یک درخت باینری را به ترتیب عمودی چاپ کنید189
752حداکثر طول یک رشته پیوسته با نویسه های منحصر به فرد راه حل Leetcode189
753مشکل کاشی کاری189
754پیدا کنید که آیا مسیر در Graph Leetcode Solution وجود دارد یا خیر189
755صف اولویت با استفاده از لیست پیوندی مضاعف189
756برنامه ای برای مشکل پل و مشعل188
757بررسی کنید که آیا دو عبارت با براکت یکسان هستند188
758حداقل جمع ضرب n عدد188
759حداکثر 69 عدد راه حل کد188
760بهترین راه حل LeetCode نقطه ملاقات188
761تطبیق بیان منظم188
762راه حل Leetcode آدرس های IP را بازیابی کنید188
763پیمایش موریس188
764یافتن نزدیکترین عنصر K188
765موارد مشترک در هر دو لیست اما با قیمت های مختلف را بشمارید188
766ضبط حضور دانشجویی I Leetcode Solution188
767حداکثر سود در برنامه ریزی شغلی راه حل Leetcode188
768طولانی ترین زیرمجموعه دارای تعداد 1s یک بیشتر از تعداد 0s188
769رشته ای را در حلقه های کد متعادل رشته ها تقسیم کنید187
770حداکثر محصول سه عددی راه حل LeetCode187
771صف دایره ای187
772راه حل LeetCode الگوی ورد187
773افزودن و جستجوی کلمه - طراحی ساختار داده LeetCode187
774BST را از Preorder Traversal داده شده بسازید187
775تعداد روزهای بین دو تاریخ راه حل LeetCode187
776راه حل LeetCode نماد لهستانی معکوس را ارزیابی کنید187
777پارتیشن به K زیر مجموعه مجموع مساوی راه حل Leetcode187
778حداقل فاصله بین گره های BST محلول Leetcode187
779همه موارد تکراری را در یک راه حل آرایه LeetCode پیدا کنید186
780تبدیل رتبه یک راه حل کد کد آرایه186
781راه حل لیت کد درخت متقارن186
782آرایه ای را بر اساس ترتیب تعریف شده توسط آرایه دیگر مرتب کنید186
783بزرگترین مستطیل در حل هیستوگرام LeetCode186
784راه حل N-Queens LeetCode186
785میانه را از Data Stream LeetCode Solution بیابید186
786K کلمات متداول راه حل LeetCode186
787درختان حداقل قد186
788بررسی کنید که آیا جفت‌های آرایه بر k راه‌حل LeetCode بخش‌پذیر هستند یا خیر186
789از محلول کد رمزگذاری شده با طول اجرا فشرده سازی کنید186
790حداقل تعداد را از توالی داده شده تشکیل دهید186
791بازی پرش186
792ضریب دوجمله ای186
793حداقل زمان بازدید از همه نقاط راه حل کد186
794راه حل کدگذاری فاصله Hamming186
795همه دستور العمل های ممکن را از راه حل LeetCode با منابع داده شده بیابید185
796لیست پیوندی به BST متعادل مرتب شده است185
797راه حل LeetCode دیوار آجری185
798حداکثر مجموع جفت در راه حل آرایه LeetCode را به حداقل برسانید185
799Invert Binary Tree LeetCode Solution185
800لیست تودرتو جمع وزن II راه حل LeetCode185
801حداکثر عمق محلول Leetcode درخت N-ary185
802تعداد کل بدون هیچ تکرار یک محدوده184
803رویکرد مبتنی بر صف برای اولین کاراکتر تکراری در یک جریان184
804پرانتزهای بی همتا را در یک عبارت شناسایی و علامت گذاری کنید184
805حداکثر عمق تودرتویی محلول Leetcode پرانتز184
806همه ردیف های مجاز یک ردیف داده شده را در یک ماتریس پیدا کنید184
807ادغام K لیست های پیوند شده مرتب شده184
808آرایه ویژه با عناصر X بزرگتر یا مساوی با X راه حل کد184
809در یک راه حل کد کد درخت جستجو کنید184
810چرخه لیست پیوند داده شده184
811تعادل متعادل با جایگزینی183
812بزرگترین زیر ماتریس مستطیل شکل که مجموع آن 0 است183
813راه حل رمزگذاری پوشه ورود به سیستم خزنده183
814Nth Node را از انتهای لیست Leetcode Solution حذف کنید183
815تعداد جزایر II راه حل LeetCode183
816نزدیکترین خروجی از ورودی در Maze LeetCode Solution183
817Kth جد یک گره در درخت باینری183
818برنامه دوره II - LeetCode182
819با توجه به آرایه ای از جفت ها ، همه جفت های متقارن را در آن پیدا کنید182
820پیمایش مورب درخت باینری182
821حداقل زمان لازم برای پوسیدگی تمام پرتقال ها182
822الگوی زیر رشته مکرر راه حل LeetCode182
823تعداد نسبی راه حل کد کد182
824تقسیم آرایه به عواقب متوالی182
825راه حل LeetCode با فاصله یک ویرایش182
826حداقل تعویض برای ایجاد رشته ها با راه حل کد برابر182
827حداکثر تفاوت بین عناصر افزایشی راه حل LeetCode182
828ضریب جایگزینی181
829حذف در یک درخت باینری181
830درخت فاصله181
831حداقل تعداد شیر آب برای باز کردن محلول باغ لیت کد181
832روشن ترین موقعیت در راه حل خیابان LeetCode181
833یک راه حل Space Optimized DP برای مسئله کوله پشتی 0-1181
834حذف GetRandom را وارد کنید181
835قیمت های نهایی با تخفیف ویژه در فروشگاه راه حل کد181
836انتقال نمودار181
837حداکثر جمع ممکن را برابر با سه پشته پیدا کنید181
838راه حل لیموناد تغییر Leetcode180
839Last Stone Weight II راه حل LeetCode180
840عبور از درخت (پیش سفارش ، سفارش غیر مجاز و پس از سفارش)180
841دنباله ای از اندازه K با بزرگترین راه حل LeetCode مجموع180
842ترتیب مجدد داده ها در فایل های ورود به سیستم LeetCode Solution180
843یک راه حل 2D Matrix II Leetcode را جستجو کنید180
844بررسی کنید که آیا عناصر پشته به صورت جفتی متوالی هستند180
845مسیری با حداکثر مقدار متوسط180
846موارد تکراری را از فهرست مرتب سازی شده II حذف کنید180
847طراحی تاریخچه مرورگر راه حل LeetCode180
848محصول Subarray کمتر از راه حل LeetCode K180
849دمای روزانه راه حل Leetcode179
850LCS (طولانی ترین پیامد مشترک) از سه رشته179
851موارد تکراری را از لیست مرتب شده LeetCode Solution حذف کنید179
852مرتب سازی آرایه براساس Parity II Leetcode Solution179
853حداکثر پنجره کشویی179
854با معکوس کردن زیرآرایه های محلول Leetcode ، دو آرایه برابر کنید179
855پیمایش پیش سفارش تکراری179
856پیمایش تکراری پسورد با استفاده از دو پشته179
857حداقل جهش برای رسیدن به راه حل LeetCode خانه179
858بررسی کنید آیا یک آرایه قابل مرتب سازی است179
859عناصر مجاور مجزا در یک آرایه179
860جستجوی باینری و جستجوی درخت179
861Clone Graph LeetCode Solution179
862راه حل Leetcode پرانتز معتبر179
863عنصری که در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده وجود ندارد179
864بررسی کنید که آیا یک آرایه مشخص می تواند Preorder Traversal از درخت جستجوی دودویی باشد179
865تنها عنصر تکراری بین 1 تا N-1 را پیدا کنید179
866مسیر جمع حداقل در یک مثلث179
867حداقل تعداد اعداد صحیح منحصر به فرد پس از حذف K راه حل Leetcode179
868شماره متمم راه حل کد179
869میانگین دو آرایه مرتب شده178
870ضرب ماتریس زنجیره ای178
871راه حل LeetCode عدد بالاتر یا پایین تر را حدس بزنید178
872جمع نزدیکترین عدد کوچکتر و بزرگتر178
873می توانید محلول گل LeetCode را قرار دهید178
874حداقل تعداد پرش ها برای رسیدن به پایان178
875حداکثر امتیاز پس از تقسیم یک راه حل کد کد178
876دیکشنری بیگانه راه حل LeetCode178
877محدوده سeriesالات LCM178
878رنگها را مرتب کنید178
879حل Leetcode ماتریس مارپیچی II178
880اتحادیه و تقاطع دو لیست پیوندی177
881یک روش جالب برای تولید اعداد دودویی از 1 تا n177
882حداکثر را در راه حل تولید کد آرایه بدست آورید177
883حداقل مبادله برای افزایش توالی ها177
884اعداد منفی را در یک حلال LeetCode ماتریس مرتب شده بشمارید177
885حل مورب تراورس LeetCode177
886عناصر مشخص را در هر پنجره با اندازه K بشمارید177
887تقسیم آرایه به جفت با مجموع قابل تقسیم توسط K177
888همه سه قلوها را با جمع صفر پیدا کنید177
889راه حل Leetcode لیست پارتیشن177
890مشکل جفت شدن دوستان177
891فاصله بین دو گره از یک درخت دوتایی را پیدا کنید177
892BST را به Min Heap تبدیل کنید177
893حداکثر اندازه زیر مجموعه آرایه برابر k است177
894برنامه ای برای بررسی اینکه درخت باینری BST است یا خیر176
895ترتیب مجدد آرایه به گونه ای است که arr [i]> = arr [j] اگر i زوج باشد و arr [i] <= arr [j] اگر i فرد باشد و j <i176
896راه حل Minesweeper LeetCode176
897شمارش زیرماتریس ها با راه حل LeetCode همه176
898طراحی پشته با عملیات افزایشی Leetcode Solution176
899راه های رسیدن به پله نهم را با استفاده از مرحله 1 ، 2 یا 3 بشمارید176
900پیمایش سطح سفارش به صورت مارپیچ176
901اینفیکس به Postfix176
902بهترین زمان برای خرید و فروش سهام با راه حل کد معامله هزینه معامله176
903زیر مجموعه را با حداقل میانگین پیدا کنید176
904توالی هایی با طول داده شده که هر عنصر بیشتر یا برابر با دو برابر قبلی باشد176
905زیرمجموعه با جمع قابل تقسیم بر m176
906GCD های محدوده شاخص داده شده در یک آرایه176
907آرایه به BST متعادل مرتب شده است176
908بررسی کنید که آیا یک باینری درخت کامل است یا خیر176
909راه حل LeetCode پیمایش مورب176
910بررسی کنید که آیا هر دو فواصل در یک مجموعه فواصل مشخص همپوشانی دارند175
911الگوی وقایع با استفاده از پشته175
912در یک راه حل کد کد درخت جستجو قرار دهید175
913راه حل LeetCode فروشگاه کلیدی ارزش مبتنی بر زمان175
914آرایه باینری بعد از عملیات ضامن برد M175
915تعداد جزایر متمایز راه حل Leetcode175
916بطری های آب محلول Leetcode175
917حذف و کسب175
918راه حل LeetCode طولانی ترین دنباله متوالی درخت باینری174
919راه حل کد Leetcode شهر174
920تقسیم بندی سه طرفه آرایه در محدوده مشخص شده174
921راه حل مستطیل Leetcode را بسازید174
922لیست مرتب شده را به درخت جستجوی دودویی تبدیل کنید174
923محدوده سeriesالات بدون به روزرسانی174
924حدس بزنید شماره بالاتر یا پایین II174
925همه سه قلوهای منحصر به فرد که در یک مقدار معین جمع می شوند174
926میانگین سطح در درخت دودویی174
927محصول Array به جز Self LeetCode Solution173
928تنظیم مجدد آرایه به گونه ای که arr [i] برابر با i باشد173
929کوتاه ترین راه حل Leetcode با فاصله کلمه173
930تنظیم مجدد فضا بین کلمات راه حل کد کد173
931راه حل Leetcode Matrix Zeroes را تنظیم کنید173
932ربات محدود شده در دایره راه حل LeetCode173
933تعداد معادل جفت دومینو راه حل کد کد173
934بررسی کنید که آیا آرایه داده شده می تواند نمایانگر سطح مرتبه از درخت جستجوی دودویی باشد173
935با استفاده از پشته ها در صف قرار می گیرند173
936یک درخت جستجوی دودویی را اصلاح کنید173
937اعداد لغت نامه راه حل کد173
938بزرگترین عنصر K'th در BST هنگامی که تغییر در BST مجاز نیست173
939طولانی ترین عارضه پالیندرومیک173
940توالی فیبوناچی را با استفاده از 2 متغیر چاپ کنید172
941فرهنگ لغت بیگانه172
942راه حل Leetcode پارتیشن بندی پالیندروم172
943آرایه تفاوت | پرس و جو به روزرسانی محدوده در O (1)172
944موقعیت های ویژه در یک راه حل کد دودویی ماتریس172
945نمایشگرهای GCD برای همه اعداد یک آرایه به جز عناصر موجود در یک محدوده داده شده172
946درخت کامل باینری را از نمایه لیست پیوندی خود بسازید172
947تجزیه و تحلیل وب سایت کاربر از الگوی LeetCode Solution بازدید کنید172
948راه حل کد Leet برای شخصیت های مشترک پیدا کنید172
949اولین جستجوی عمق (DFS) برای یک نمودار171
9503 جمع171
951تقاطع دو لیست پیوندی راه حل LeetCode171
952BFS برای نمودار قطع شده171
9534 خلاصه171
954زیرآرایه ها را با همان عناصر زوج و فرد بشمارید171
955حداکثر فرکانس پشته Leetcode راه حل171
956تقویم من راه حل LeetCode171
957حل LeetCode ماتریس مارپیچی III171
958BST را از سطح Level Order Traversal خود بسازید170
959ایجاد حداکثر تعداد170
960موارد تکراری را از Solution Sorted List II LeetCode حذف کنید170
961حداکثر جمع آرایه را بعد از K Negations Leetcode Solution170
962سه شانس متوالی راه حل کد170
963جمع عمودی در یک درخت باینری داده شده170
964راه حل LeetCode درختان حداقل ارتفاع170
965ادغام دو لیست مرتب شده Leetcode170
966بالا رفتن از پله ها170
967درخت متقارن170
968زیرآرایه ها را بشمارید که در بالاترین درجه دوم بالاتر از بالاترین قرار دارند169
969کامپوننت کاملاً متصل169
970اعداد اول را در محدوده بشمارید169
971ادغام فاصله ها169
972اولین جستجوی عرض (BFS) برای یک نمودار169
973علامت محصول یک راه حل آرایه LeetCode169
974کلمه شکستن169
975تعداد را با توجه به جمع جمع کنید169
976مسیرهای منحصر به فرد II169
977بزرگترین مساحت فرعی مستطیل فرعی با تعداد برابر 1 و 0169
978طولانی ترین راه حل LeetCode زیر رشته ای زیبا168
979سنگ بازی II Leetcode168
980راه حل LeetCode Counter طراحی کنید168
981حداکثر حداقل را برای هر اندازه پنجره در یک آرایه مشخص پیدا کنید168
982حداکثر K جمع آرایه های فرعی متداخل168
983حداکثر جمع زیرمجموعه به استثنای برخی عناصر168
984گره های معکوس در K-Group168
985راه حل ترکیبی جمع IV LeetCode168
986بزرگترین راه حل Leetcode شماره168
987دنباله حداکثر طول با اختلاف بین عناصر مجاور به صورت 0 یا 1168
988Kth کوچکترین عنصر در یک راه حل BST Leetcode168
989طولانی ترین دنباله به گونه ای که اختلاف بین مجاورین یک باشد168
990بزرگترین زیر رشته بین دو کاراکتر برابر با راه حل کد کد167
991جفت ها را از دو آرایه مرتب شده که مجموع آنها برابر با مقدار داده شده x بشمارید167
992راه حل برخورد سیارک LeetCode167
993راه حل معتبر Leetcode بومرنگ167
994تعداد مسیرهای پالیندرومیک در یک ماتریس167
995زیر مجموعه حداکثر محصول167
996جایگشت بعدی راه حل Leetcode167
997درخت باینری را سریال سازی و از حالت دلخواه درآورید167
998Scramble String LeetCode Solution166
999بررسی کنید آیا کلمه ای به عنوان پیشوند هر کلمه در یک جمله از راه حل های کد وجود دارد166
1000طول طولانی ترین نتیجه فیبوناچی166
1001Graph Valid Tree Solution LeetCode166
1002درخت قطعه166
1003چاپ تعداد بعدی پرسشهای Q بیشتر166
1004ارتفاع یک درخت عمومی از آرایه والدین166
1005اعداد صحیح 2n را به صورت a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn بدون استفاده از فضای اضافی مرتب کنید166
1006حداکثر طول زیر ردیف تکرار شده166
1007حداکثر اختلاف بین فرکانس دو عنصر مانند عنصر دارای فرکانس بیشتر نیز بیشتر است166
1008تعداد جفتهایی را در یک آرایه پیدا کنید که XOR آنها 0 باشد166
1009K نزدیکترین نقطه به مبدا راه حل Leetcode166
1010تطبیق رشته در یک راه حل کد آرایه166
1011حداکثر محصول شاخص های بعدی بزرگتر در چپ و راست166
1012می تواند از راه حل کد توالی ، حسابی پیشرفت کند166
1013مشکل پارتیشن بندی نقاش165
1014راه حل LeetCode دوستان از سنین مناسب165
1015راه حل Difference Leetcode را پیدا کنید165
1016راه حل Leetcode پرانتز را ایجاد کنید165
1017عملیات حذف درخت جستجوی دودویی165
1018پیمایش پس از سفارش BST را از پیمایش قبل از سفارش پیدا کنید165
1019موارد تکراری را از Solution Sorted Array II Leetcode حذف کنید165
1020راه حل Maze III LeetCode165
1021درخت دوتایی متعادل165
1022با استفاده از دو تراورس حداکثر نقاط را در شبکه جمع کنید165
1023پارتیشن بندی Palindrome165
1024Kth کوچکترین عنصر در یک راه حل LeetCode ماتریس مرتب شده165
1025کوتاهترین راه حل کلمه Leetcode165
1026اولین تور دایره ای را که از همه پمپ های بنزین بازدید می کند ، پیدا کنید165
1027زیرشاخه های تکراری را پیدا کنید164
1028مرتب سازی مجدد آرایه به گونه ای که حتی موقعیتی بزرگتر از فرد باشد164
1029یک راه حل Peak Element II LeetCode پیدا کنید164
1030سکانس نیومن-کانوی164
1031اعتبار سنجی درخت جستجو164
1032تعداد طولانی ترین عواقب افزایش یافته164
1033حداکثر تعداد راه برای پارتیشن بندی آرایه راه حل LeetCode164
1034کاراکترهای متوالی راه حل LeetCode164
1035سطح مقطع عبور از درخت باینری164
1036بزرگترین زیرمجموعه جفتهای قابل تقسیم164
1037درخت جستجوی دودویی164
1038حداقل شاخص مجموع دو لیست164
1039پیمایش مرز درخت باینری164
1040یک آرایه با Stack Operations Leetcode Solution بسازید164
1041رمزگشایی رشته از Alphabet به Integer Mapping Leetcode Solution164
1042عنصر اول را دو برابر کرده و صفر را به انتها منتقل کنید163
1043مرتب سازی مجدد یک آرایه به گونه ای که 'arr [j]' تبدیل به "i" شود اگر "arr [i]" "j" باشد163
1044از نمایش داده شده آرایه والدین ، ​​درخت باینری را بسازید163
1045مزایای BST نسبت به Hash Table163
1046تراکنش های نامعتبر راه حل LeetCode163
1047راه حل مجموع مسیر II LeetCode163
1048مشکل پرانتز Boolean163
1049همه عناصر منفی را به ترتیب با فضای اضافی به ترتیب منتقل کنید163
1050راه حل LeetCode فرآیند کشتن163
1051ادغام مرتب سازی163
1052حل بیت کد و محدوده اعداد162
1053ساخت طولانی ترین عواقب فزاینده (N log N)162
1054عمق تکراری اولین عبور از نمودار162
1055nCr٪ p را محاسبه کنید162
1056درج در یک درخت باینری162
1057حداکثر مجموع دنباله به گونه ای که هیچ سه متوالی نیستند162
1058عکس های موجود برای Rook Leetcode Solution162
1059حداکثر مجموع 3 زیرآرایه غیر همپوشانی162
1060تعیین اینکه آیا ماتریس را می توان با چرخش حل LeetCode به دست آورد یا خیر161
1061زیرآرایه با K اعداد صحیح مختلف راه حل Leetcode161
1062سه عنصر از سه آرایه مختلف را پیدا کنید به طوری که a + b + c = مجموع161
1063بعدی راه حل بزرگتر عنصر III LeetCode161
1064اول از دست رفته مثبت161
1065برای بدست آوردن آرایه مورد نظر حداقل مراحل را بشمارید161
1066راه حل Leetcode رشته مرتب سازی سفارشی161
1067اعداد زشت161
1068رشته را با راه حل عالی Leetcode بسازید161
1069کمترین نیاکان مشترک160
1070راه حل Leetcode درخت جستجوی باینری را بازیابی کنید160
1071ترتیب مجدد آرایه به گونه ای است که عناصر شاخص حتی کوچکتر و عناصر شاخص فرد بیشتر هستند160
1072پیک عنصر را پیدا کنید160
1073اهمیت کارمند راه حل LeetCode160
1074دو عدد جمع کنید160
1075تبدیل حداکثر وزن یک رشته داده شده159
1076راه حل LeetCode فاصله تا نزدیکترین فرد را به حداکثر برسانید159
1077کوچکترین منطقه رایج راه حل Leetcode159
1078پیمایش سطح سفارش با استفاده از دو صف159
1079شماره فوق العاده زشت159
1080حداقل زیر مجموعه زیر مجموعه159
1081راه حل LeetCode تطبیق عبارت منظم159
1082پیمایش Morris Inorder159
1083ببینید آیا یک زیر مجموعه به شکل کوه است یا نه159
1084نمای راست درخت باینری را چاپ کنید159
1085جمع زیر مجموعه برابر پارتیشن159
1086حداکثر اختلاف را بین نزدیکترین عناصر کوچک و چپ پیدا کنید159
1087تعداد جزایر بسته راه حل Leetcode159
1088حذف راه حل LeetCode آدرس IP159
1089موارد تکراری را از آرایه مرتب شده حذف کنید159
1090همه سه قلوها را در آرایه مرتب شده ای که AP را تشکیل می دهند چاپ کنید158
1091بزرگترین راه حل LeetCode زیر درخت BST158
1092تعداد خواهران و برادرهای یک گره داده شده در n-ary Tree158
1093محلول Leetcode Palindromic عواقب را حذف کنید158
1094پیاده سازی Trie (درخت پیشوند) Leetcode Solution158
1095افزایش راه حل LeetCode زیر دنباله سه گانه158
1096راه حل LeetCode State Tic-Tac-Toe معتبر158
1097Kth کوچکترین محصول از دو آرایه مرتب شده راه حل LeetCode158
1098درخت باینری را از راه حل LeetCode Traversal Preorder و Postorder بسازید158
1099ساختار داده های درخت باینری157
1100حداقل فاصله بین دو عدد را پیدا کنید157
1101Ugly Number II راه حل LeetCode157
1102راه حل لیتکد زیر رشته های پالیندرومیک157
1103جایگشت پالیندروم راه حل LeetCode157
1104سلول هایی با مقادیر فرد در یک حل LeetCode ماتریسی157
1105راه حل LeetCode نمای سمت راست درخت باینری157
1106Serialize و Deserialize Binary Tree LeetCode Solution157
1107تعداد دانش آموزانی که در یک راه حل کد داده شده با زمان مشخص انجام تکالیف می دهند156
1108تعداد بزرگترین گروه راه حل کد را بشمارید156
1109جستجو در آرایه چرخش مرتب شده156
1110راه حل کد روز روز سال156
1111مجموع مسیر156
1112راه حل کد کد را دوباره اصلاح کنید156
1113مسیرهای اتوبوس راه حل Leetcode156
1114طولانی ترین پیامد Bitonic156
1115محصولات از یک آرایه156
1116پر کردن اشاره گرهای راست بعدی در راه حل Leetcode هر گره156
1117درج موقعیت را جستجو کنید155
1118حداکثر عمق درخت دودویی155
1119عواقب مشخص155
1120دو آرایه فرعی غیر همپوشانی را پیدا کنید که هر کدام با راه حل LeetCode جمع هدف155
1121جمع اعداد زوج پس از پرس و جو155
1122مسیر ریشه به برگ با مقدار هدف Leetcode Solutions155
1123شمارش جفتهای قابل تقسیم155
1124کوچکترین محدوده حاوی عناصر را از لیست k پیدا کنید155
1125روش تکراری برای یافتن اجداد یک درخت دودویی معین154
1126یک درخت باینری را با اشاره گرهای تصادفی کلون کنید154
1127حداقل مثلث نمره محلول کد کد چند ضلعی154
1128برای تعیین یکسان بودن دو درخت کد را بنویسید154
1129نمای پایین یک درخت دودویی154
1130هزار جدا کننده راه حل کد154
1131راه حل Prime Palindrome LeetCode154
1132طولانی ترین عواقب متوالی153
1133دنباله موزر دو بروژن153
1134سومین راه حل کد حداکثر شماره153
1135میانگین آرایه پس از حذف برخی از عناصر محلول کد153
1136حداقل اختلاف مطلق در محلول کد کد BST153
1137پرس و جو برای تعداد عناصر مجزا در یک زیر مجموعه153
1138طولانی ترین پیامد تکرار شده153
1139قطر محلول لیت کد درخت N-Ary152
1140نزدیکترین راه حل Leetcode ارزش درخت جستجوی دودویی152
1141حداکثر محصول راه حل LeetCode درخت دودویی تقسیم شده152
1142سکانس گلومب152
1143راه حل LeetCode رشته های K Palindrome را بسازید152
1144پس از اجرای دستورات جمع و تفریق ، آرایه اصلاح شده را چاپ کنید152
1145حداقل مبادله برای ایجاد توالی با افزایش راه حل LeetCode152
1146حداقل جمع مربعات شمارش کاراکترها در یک رشته مشخص پس از حذف k کاراکترها152
1147تغییر فرمت تاریخ راه حل LeetCode152
1148طولانی ترین زیر مجموعه 1 پس از حذف یک عنصر LeetCode Solution152
1149سطح هر گره در یک درخت از گره منبع152
1150نزدیکترین برگ در راه حل LeetCode درخت باینری151
1151زیر مجموعه حداکثر محصول151
1152صف اولویت151
1153دنباله مرتب شده از اندازه 3 را در زمان خطی پیدا کنید151
1154دو مقدار برابر متوالی را با یک مقدار بزرگ جایگزین کنید151
1155مجموع اختلافات متوالی را در یک آرایه دایره ای به حداکثر برسانید151
1156برش یک میله151
1157مبادله گره ها در جفت ها151
1158دامنه زمانی ثابت عملکرد آرایه را اضافه می کند151
1159توالی های باینری را با طول یکسان و با همان بیت های نیمه اول و دوم بشمارید151
1160حداقل حرکت به عناصر آرایه برابر راه حل LeetCode151
1161یافتن بزرگترین مقدار در هر ردیف درخت راه حل LeetCode151
1162یک عنصر را در آرایه چرخان مرتب شده جستجو کنید151
1163آرایه را بچرخانید150
1164بدون استفاده از آرایه ، BST را به Min-Heap تبدیل کنید150
1165مرتب سازی توپولوژیک150
1166حداکثر طول دنباله مار را پیدا کنید150
1167راه حل LeetCode آرایه پیوسته150
1168Kth کوچکترین عدد در جدول ضرب حل Leetcode150
1169Nodes را حذف کنید و راه حل Forest Leetcode را برگردانید150
1170رشته ها را با فرکانس کوچکترین محلول Leetcode شخصیت مقایسه کنید150
1171حداقل هزینه برای انتقال تراشه ها به محلول LeetCode در همان موقعیت150
1172راه حل LeetCode خزنده وب149
1173کاهش عناصر برای ایجاد آرایه Zigzag راه حل LeetCode149
1174راه حل پیشنهادات جستجو سیستم LeetCode149
1175حداکثر تعداد لبه ها را حذف کنید تا نمودار Leetcode کاملاً قابل عبور باشد149
1176راه حل LeetCode صفرهای فاکتوریل149
1177تشکیل آرایه را از طریق محلول Leetcode پیوند بررسی کنید149
1178اولین نسخه بد149
1179تعداد جفتهایی را که محصولات آنها به صورت آرایه ای وجود دارد ، شمرد149
1180درخت تصمیم149
1181زیر مجموعه مجموع زیر مجموعه در فضای O (جمع)149
1182راه حل LeetCode دوپارتیشن احتمالی148
1183حداکثر تعداد قطعات طول a ، b و c148
1184حداکثر درخت باینری148
1185راه حل LeetCode مربع کامل148
1186دو BST را با فضای اضافی محدود ادغام کنید148
1187تبدیل درخت باینری به درخت جستجوی دودویی147
1188معکوس کردن مسیر در BST با استفاده از صف147
1189چوب کبریت به حلول Leetcode مربع147
1190راه حل LeetCode حداقل جهش های جانبی147
1191یک BST را به Tree با مقدار بیشتر تبدیل کنید147
1192K'th بزرگترین عنصر در BST با استفاده از فضای اضافی ثابت147
1193شماره مثلث معتبر147
1194با توجه به یک درخت باینری ، چگونه می توان تمام نیم گره ها را حذف کرد؟147
1195معرفی درخت قرمز و سیاه146
1196الحاق راه حل آرایه LeetCode146
1197تقسیم دو عدد صحیح حل Leetcode146
1198راه حل Leetcode میانه پنجره کشویی146
1199حداکثر مقدار در یک شاخص معین در راه حل LeetCode آرایه محدود146
1200حداکثر مجموع یک مسیر در یک مثلث عدد راست146
1201راه حل عبور از Leetcode146
1202تعداد سفارشات در راه حل Backlog Leetcode146
1203مجموع برگ های چپ راه حل LeetCode146
1204تبدیل آرایه مرتب شده به درخت جستجوی باینری LeetCode Solutions146
1205س Quالات مربوط به احتمال عدد زوج یا فرد در دامنه های داده شده145
1206حداکثر مجموع زیرآرایه bitonic145
1207مبادله گره ها در یک راه حل Leetcode لیست پیوندی145
1208حداکثر مجموع جفتها با اختلاف خاص145
1209راه حل LeetCode مربع کامل معتبر144
1210پایین ترین جد رایج یک راه حل لیتکد درختی باینری144
1211راه حل LeetCode برج شامپاین144
1212کوچکترین مضرب رقمی باینری عدد داده شده را پیدا کنید144
1213راه حل LeetCode شکستن عدد صحیح144
1214نحوه چاپ حداکثر تعداد A با استفاده از چهار کلید داده شده144
1215بازسازی صف توسط ارتفاع144
121621 بازی جدید144
1217عدد صحیح را به مجموع دو راه حل کد صحیح بدون صفر تبدیل کنید144
1218n اصطلاح Newman-Conway Sequence را چاپ کنید143
1219حداقل تعداد عملیات ادغام را برای ایجاد palindrome آرایه پیدا کنید143
1220راه حل Leetcode کش LRU142
1221نمودار و نمایش آن142
1222حدس زدن کلمه142
1223کمترین اجداد مشترک در درخت جستجوی دودویی142
1224در حال حرکت سنگها تا محلول متوالی Leetcode142
1225حداکثر آرایه از دو آرایه داده شده که نظم را یکسان نگه می دارد142
1226محدوده نمایش داده شده برای طولانی ترین دنباله براکت صحیح142
1227نمایشگرهای آرایه برای جایگزینی های ضرب و محصول142
1228بررسی کنید که آیا تمام سطوح دو باینری درخت آناگرام هستند یا نه142
1229حداقل را در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده چرخشی II پیدا کنید142
1230محدوده پرس و جو با استفاده از جدول پراکنده142
1231K امین عامل n راه حل Leetcode142
1232Flatten 2D Vector LeetCode Solution142
1233حداکثر مبلغ افزایش عواقب142
1234با استفاده از آرایه دیگری عناصر را به حداکثر برسانید141
1235Kth کوچکترین عنصر در BST141
1236طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از Word توسط Word Matching141
1237کلمات پررنگ در راه حل String LeetCode141
1238آرایه اصلاح شده را پس از چندین عملیات افزایش دامنه آرایه چاپ کنید140
1239برش های حسابی II - حل LeetCode بعدی140
1240میانگین دامنه در آرایه140
1241آرایه مجاور140
1242بزرگترین راه حل Leetcode علامت پلاس140
1243ادغام K لیست مرتب شده راه حل Leetcode140
1244برای بدست آوردن نقطه تلاقی دو لیست پیوندی ، تابعی بنویسید140
1245رستوران‌ها را بر اساس راه‌حل لیت‌کد دوست‌دار وگان، قیمت و فاصله فیلتر کنید139
1246شبیه سازی نمودار139
1247زیر مجموعه ها را با داشتن اعداد متمایز مجزا بشمارید139
1248BST به یک درخت با جمع کل کلیدهای کوچکتر139
1249زیر مجموعه حداکثر محصول139
1250حداقل حذف برای ایجاد پرانتز معتبر راه حل LeetCode138
1251شماره گمشده138
1252طراحی Skiplist راه حل LeetCode138
1253k-th کوچکترین عنصر را در BST پیدا کنید (آمار سفارش در BST)138
1254دوره های موازی II راه حل LeetCode137
1255قدرت دو137
1256بدون ساختن درختان BST های یکسان را بررسی کنید137
1257راه های مختلف برای اضافه کردن پرانتز راه حل Leetcode137
1258بررسی کنید که آیا هر گره داخلی BST دقیقاً یک فرزند دارد136
1259راه حل لیت کد درخت متقارن راه حل لیت کد136
1260حداقل زمان برای جمع آوری تمام سیب ها در یک راه حل درختی LeetCode136
1261راه حل LeetCode همپوشانی تصویر136
1262حداقل هزینه بالا رفتن از پله راه حل LeetCode136
1263بررسی کامل بودن راه حل LeetCode درخت باینری135
1264بررسی کنید که آیا دو گره در یک مسیر در یک مسیر قرار دارند یا نه135
1265تأیید سریال قبل از سفارش یک درخت باینری135
1266در آرایه باینری بررسی کنید تعداد نمایش داده شده توسط یک زیرآرایه فرد یا زوج است135
1267عنصر بزرگ بعدی135
1268کوکو موز خوردن راه حل LeetCode134
1269اجداد یک گره درخت دودویی داده شده را بدون بازگشت برگردانید134
1270کوچکترین راه حل Leetcode Range II134
1271برگه اکسل عنوان ستون LeetCode Solution134
1272راه حل Leetcode طولانی ترین زیر رشته بدون کاراکترهای تکراری133
1273راه حل LeetCode صف منظم133
1274نمایش داده ها را در یک آرایه باینری بشمارید و تغییر دهید133
1275راه حل LeetCode شماره پالیندروم133
1276پیمایش ترتیب عمودی راه حل LeetCode درخت باینری132
1277آرایه مرتب شده را ادغام کنید132
1278بررسی کنید X می تواند به همه افراد موجود در صف تغییر دهد131
1279آرایه تودرتو راه حل Leetcode131
1280راه حل لیت کد ترتیب سکه ها131
1281بزرگترین زیر ماتریس با بازآرایی راه حل LeetCode131
1282تعداد عناصر کمتر یا مساوی با یک عدد داده شده در زیرآرایه داده شده131
1283بررسی کنید آیا یک رشته می تواند یک رشته دیگر را حل کند کد راه حل کد130
1284پارتیشن بندی Palindrome129
1285Peeking Iterator LeetCode Solution129
1286راه حل LeetCode سابرای پیوسته129
1287راه حل Leetcode Two Numbers II را اضافه کنید128
1288برنده راه حل بازی دایره ای LeetCode را پیدا کنید128
1289حداکثر زیرگروه متوسط ​​k طول را پیدا کنید128
1290نمایش داده شده برای مقادیر اعشاری زیر آرایه های یک آرایه باینری128
1291حداکثر محصول یک دنباله رو به افزایش127
1292درج حذف GetRandom O(1) Leetcode Solution126
1293نیومن-شانکس-ویلیامز نخست126
1294محدوده حداقل پرس و جو (تجزیه ریشه مربعی و جدول پراکنده)125
1295تعداد دنباله هایی که شرایط جمع داده شده راه حل LeetCode را برآورده می کنند125
1296رشته رمزگذاری شده با کوتاه ترین طول راه حل LeetCode124
1297به یک راه حل LeetCode عددی برسید123
1298جامپ بازی چهارم راه حل LeetCode123
1299تعداد نمایه های دارای عناصر مساوی در محدوده داده شده123
1300بررسی آرایه داده شده از اندازه n می تواند BST سطح n را نشان دهد یا خیر123
1301تبدیل به Base -2 LeetCode Solution123
1302راه حل LeetCode Index Random Pick Index122
1303حداقل تعداد افرادی که راه حل LeetCode را آموزش می دهند121
1304تبدیل درخت باینری به درخت جستجوی باینری با استفاده از مجموعه STL121
1305حداقل عدد صحیح ممکن پس از حداکثر K مبادله مجاور روی ارقام راه حل LeetCode121
1306تبدیل BST به Binary Tree به گونه ای که مجموع کلیدهای بزرگتر به هر کلید اضافه شود120
1307طراحی یک راه حل Leaderboard Leetcode119
1308حداقل کل فضای تلف شده با عملیات تغییر اندازه K راه حل LeetCode119
1309طراحی سیستم زیرزمینی Leetcode Solution118
1310نمایش داده شده در مورد XOR از بزرگترین تقسیم کننده فرد محدوده118
1311حل حروف LeetCode117
1312حداکثر طول زوجها را چاپ کنید116
1313راه حل Capital Leetcode را شناسایی کنید113
1314حداقل معاوضه برای گروه 1 با هم راه حل Leetcode113
1315راه حل Leetcode مجموع مسیر حداقل111
1316Count Sub Islands Solution LeetCode110
1317K بالا عناصر مکرر راه حل LeetCode110
1318زیر رشته با الحاق همه کلمات راه حل Leetcode109
1319راه حل Leetcode لیست پیوند خورده فرد108
1320راه حل Leetcode آرایه یکنواخت107
1321راه حل LeetCode پیمایش ترتیب درخت دودویی105
1322حداکثر جمعیت سال راه حل LeetCode105
1323رمزگشایی رشته Leetcode Solution105
1324طولانی ترین راه حل متداول LeetCode104
1325راه حل قاضی شهر LeetCode را پیدا کنید104
1326کوتاه‌ترین راه‌حل LeetCode سابرای پیوسته مرتب نشده99
1327Rectangle Overlap راه حل LeetCode97
1328جمع ریشه به برگ اعداد راه حل LeetCode96
1329بهترین راه حل LeetCode نقطه ملاقات96
1330راه حل قاضی شهر LeetCode را پیدا کنید95
1331حداکثر جمعیت سال راه حل LeetCode94
1332صاف کردن درخت باینری به لیست پیوندی راه حل LeetCode94
1333راه حل LeetCode را در فهرست پیوندی دایره ای مرتب شده درج کنید94
1334طراحی افزودن و جستجوی کلمات ساختار داده راه حل LeetCode93
1335امتیاز راه حل پرانتز LeetCode92
1336راه حل Leetcode کارت در افزایش سفارش را آشکار کنید91
1337Stone Game IV LeetCode Solution91
1338حل LeetCode شماره مثلث معتبر90
1339Range Sum Query 2D – Immutable LeetCode Solution90
1340آیا نمودار دو بخشی است؟ راه حل LeetCode90
1341محلول LeetCode شکلات را تقسیم کنید84
1342دستورالعمل های گام به گام از یک گره درخت باینری به یک راه حل دیگر LeetCode76
1343مجموع محدوده راه حل BST LeetCode71
1344راه حل Leetcode عدد صحیح معکوس71
1345حل رشته LeetCode را بچرخانید69
1346راه حل LeetCode K نزدیکترین عناصر را پیدا کنید67
1347راه حل LeetCode رنگ ها را مرتب کنید65
1348حداکثر طول ضلع مربع با مجموع کمتر یا مساوی آستانه حل LeetCode64
1349صفحه اکسل شماره ستون LeetCode Solution61
1350حداکثر اندازه زیرآرای مجموع برابر با k راه حل Leetcode است54
1351راه حل معتبر Anagram Leetcode47
1352راه حل H-Index Leetcode47
1353Camelcase مطابق راه حل Leetcode47
1354اکثر سنگ ها با همان سطر یا ستون LeetCode Solution حذف می شوند46
1355راه حل حداکثر LeetCode پنجره کشویی46
1356کانتینری با بیشترین محلول آب LeetCode45
1357آناگرام گروهی راه حل LeetCode44
1358جفت آهنگ با کل مدت زمان تقسیم بر 60 راه حل LeetCode44
1359جایگشت بعدی راه حل LeetCode44
1360راه حل High Five LeetCode43
1361راه حل LeetCode Peak Element را پیدا کنید43
1362راه حل LeetCode جستجوی باینری43
1363راه حل LeetCode خانه رنگ42
1364راه حل Leetcode رشته های گروهی39
1365صاف کردن درخت باینری به لیست پیوندی راه حل LeetCode39
1366حداقل تعداد فلش برای انفجار بالون راه حل LeetCode38
1367راه حل LeetCode برازش صفحه جمله38
1368تقسیم لیست پیوندی در راه حل Leetcode قطعات38
1369راه حل بعدی Greater Element I Leetcode38
1370تعداد کاراکترهای ضعیف در راه حل بازی LeetCode38
1371راه حل LeetCode رشته های ایزومورف37
1372راه حل LeetCode درختان جستجوی باینری منحصر به فرد36
1373حل LeetCode شماره مثلث معتبر36
1374تعداد گره های خوب در راه حل LeetCode درخت باینری35
1375شکستن راه حل LeetCode Palindrome34
1376درج حذف GetRandom O(1) – تکرارهای مجاز LeetCode Solution34
1377شاخص قله در یک راه حل LeetCode آرایه کوهستانی34
1378در راه حل لیت کد در حال افزایش آب شنا کنید33
1379تمام درختان باینری کامل ممکن راه حل LeetCode33
1380حداقل افزایش برای ایجاد آرایه راه حل Leetcode منحصر به فرد33
1381بهترین زمان برای خرید و فروش سهام IV راه حل LeetCode33
1382نزدیکترین باینری درخت جستجوی ارزش II راه حل LeetCode33
1383تک عنصر در یک آرایه مرتب شده راه حل LeetCode32
1384حداکثر مجموع دو زیرآرایه غیر همپوشانی راه حل LeetCode32
1385حاوی راه حل تکراری LeetCode31
1386همه موارد را با راه حل Leetcode Flips ردیف و ستون حذف کنید31
1387پیاده سازی Rand10() با استفاده از راه حل Leetcode Rand730
1388به دام انداختن آب باران II راه حل LeetCode30
1389اولین و آخرین موقعیت عنصر را در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده پیدا کنید30
1390اعتبار سنجی توالی پشته راه حل LeetCode29
1391پایین ترین جد رایج یک راه حل Leetcode درخت جستجوی باینری29
1392بزرگترین جمع قابل تقسیم بر سه راه حل LeetCode28
1393گره های معکوس در K-Group LeetCode Solution28
1394راه حل LeetCode مربع را تشخیص دهید27
1395Stone Game IV LeetCode Solution26
1396راه حل strStr() LeetCode را پیاده سازی کنید26
1397حل LeetCode عدد فیبوناچی24
1398Invert Binary Tree LeetCode Solution24
1399راه حل LeetCode صف بلوک محدود طراحی کنید23
1400راه حل مجموع فاصله همینگ LeetCode23
1401حداقل تعداد عملیات برای انتقال همه توپ ها به هر جعبه راه حل LeetCode22
1402راه حل Unique Paths III LeetCode20
1403راه حل Candy LeetCode18
Translate »